Caline Aoun, PalaisPopulaire. Foto Usakowska-Wolff
Caline Aoun, PalaisPopulaire. Foto Usakowska-Wolff

Caline Aoun, PalaisPopulaire. Foto Usakowska-Wolff


Blick in die Ausstellung „seeing is believing“ von Caline Aoun im PalaisPopulaire Berlin. Foto © Urszula Usakowska-Wolff