Michal Solarski und Tomasz Liboska. Foto Urszula Usakowska-Wolff
Michal Solarski und Tomasz Liboska. Foto Urszula Usakowska-Wolff