Kwartalnik Centrum Rzeźby Polskiej 3/2016
Kwartalnik Centrum Rzeźby Polskiej 3/2016